Over

De boerderij is mijn atelier – de materialen die daar aanwezig zijn vormen het uitgangspunt van de werken die ik maak. Met mijn werk wil ik een verbinding leggen tussen de wereld van het gegronde boerenleven en die van de cerebrale, analytische kunstwereld.

Ik zoek naar mogelijkheden om materialen uit hun context te halen. Door deze op een andere manier te presenteren komen ze los van hun omgeving, waardoor wij als publiek de mogelijkheid hebben om ze in een grotere intensiviteit kunnen waarnemen en ervaren. Mijn werk kent geen symbolische waarde, maar vertelt het eigenlijke verhaal van materie. Ik wil materialen doorgronden en de kijker een nieuwe ervaring geven. Simpele handelingen zoals weven en vlechten helpen mij daarbij. Zintuiglijkheid speelt een rol in het werk dat ik maak, dit komt vooral terug in de werken gemaakt met kuilgras. Ik ben in het bijzonder op zoek naar de esthetische connotatie van de materialen, zonder dat ik hierbij teveel ingrijp.  De beelden functioneren autonoom, hoewel de materialen door hun actualiteit als geëngageerd kunnen worden ervaren.

Naast het bovengenoemde voel ik een sterke verbondenheid met de materialen. Net als het materiaal heb ik een eigen geschiedenis die hoort bij de boerderij. Ik groeide op als boerendochter te Hornhuizen. Mijn artistieke onderzoek is tevens een persoonlijke documentatie van het boerenleven, de zintuigelijke ervaringen uit mijn jeugd en het veranderende landschap.

texel werk2